EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond 2014-2020

Hvad kan der søges til?

•Medfinansiering til regionale projekter indenfor temaerne innovation, iværksætteri, inklusion, uddannelse og beskæftigelse
- De regionale vækstfora giver medfinansiering til projekter indenfor temaerne: Styrket innovation i SMV'er, Flere vækstvirksomheder, Energi- og ressourceeffektive SMV'er, Iværksætteri og jobskabelse, inklusion via uddannelse og beskæftigelse samt Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. Det er de regionale vækstfora, der tager stilling til hvilke projekter, fondene skal være med til at finansiere. Hver region har en vækst- og udviklingsstrategi, der udstikker regionale rammer for de projekter, som vækstforum indstiller medfinansiering til.

•Pulje til bæredygtig grøn byudvikling
•National pulje - til projekter der går på tværs af regionerne

Beløb & betingelser

Projektet indholdsmæssigt skal matche prioriteringerne i programmerne og i den regionale vækst- og udviklingsstrategi i den ansøgers region. Se Vækst- og udviklingsstrategierne i de respektive vækstfora her:

Vækstforum Nordjylland - www.rn.dk/Regional-Udvikling/Vaekstforum

Vækstforum Midtjylland - www.rm.dk/vakstforum

Syddansk Vækstforum - www.vaekstforum.regionsyddanmark.dk

Vækstforum Hovedstaden - www.regionh.dk/Vaekstforum/stoette-til-projekter/Sider/default.aspx

Vækstforum Sjælland - www.regionsjaelland.dk/Politik/vaekstforum-sjaelland

Bornholms Vækstforum - www.brk.dk/Erhverv/Vaekstforum