Interreg støtte til projekter om cirkulær økonomi

EU

Hvad kan der søges til?

INTERREG ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK STØTTER OGSÅ PROJEKTER TIL CIRKULÆR ØKONOMI

Hvem kan søge?

Vidste du, at du kan søge midler til projekter om cirkulær økonomi i Interreg ØKS?

I Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er det muligt at søge midler til et projekt som ”understøtter en ressourceeffektiv tilgang til produkter og ressourcer”.

Husk at du året rundt kan søge om for projektmidler til at udarbejde ansøgning og opbygge partnerskab.

Læs mere om ansøgningen her.

Beløb & betingelser

KRAV TIL DIN ANSØGNING
Cirkulær økonomi projekter kan søge inden for følgende områder:

Innovation: mål 1.1 og 1.2.
Grøn Økonomi: mål 2.1, 2.2 og 2.3.
Transport: mål 3.3.
I ansøgningen skal du forklare, hvordan dit projekt vil kunne bidrage til at opnå det mål, du har valgt.

Eksempler / Cases

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER
Er du i tvivl om, hvilke typer af projekter, som kan få støtte, kan du kigge på listen herunder. Du skal være opmærksom på, at listen kun er vejledende.

Eksempler på grænseregionale samarbejdsindsatser som kan være aktuelle indenfor programmet er:

Indsatser der bidrager til at øge antallet af forskere på det cirkulære område.
Indsatser der bidrager til at øge investeringer i forskning og udvikling på det cirkulære område.
Indsatser der bidrager til at øge produktionen af vedvarende energi.
Indsatser der bidrager til at øge andelen af anvendelse af vedvarende energi (ift. det totale energiforbrug).
Indsatser der bidrager til at øge brug af vedvarende energikilder i transportsystemer.
Indsatser der bidrager til at reducere energiforbruget i transportsystemer.
Se flere mulige indsatser under de enkelte indsatsområder her.