Lokale Aktionsgrupper – LAG midler 2014-2020

Hvad kan der søges til?

Formålet med tilskudsordningen er:

1. at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling inden for følgende temaer:
a) etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomher.
b) fremme af erhvervssamarbejde i landdistrikterne, herunder samarbejdsprojekter.
c) fremme af innovation i landdistrikterne.

2. at forbedre rammevilkårerne i landdistrikterne inden for følgende temaer:
a) basale servicefaciliteter
b) fornyelse af landsbyer
c) innovation

Find og kontakt den lokale lag: http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/find-aktionsgruppe

Hvem kan søge?

Foreninger
Enkeltpersoner
Virksomheder
Organisationer
Almennyttige sammenslutninger
Offentlige myndigheder.

Beløb & betingelser

Varierer - men det er dog en forudsætning, at ansøger kan opnå tilsagn om tilskud på minimum 50.000 kr., hvilket indebærer, at projektets samlende tilskudsbe-rettigede udgifter skal udgøre mindst 100.000 kr. Projekter til over 1. mio. kr skal i høring i det regionale vækstforum.
Projekteter har mindst end 2 aktører.
fra

Eksempler / Cases

Se mere her: http://livogland.dk/sites/livogland.dk/files/dokumenter/vedhaeftninger/1._version_projektvejledning_land_klar_til_at_laegge_paa_hjemmesiden.pdf