Miljøteknologiske løsninger (MUDP)

Nationalt

Hvad kan der søges til?

Virksomheder kan opnå tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøeffektiv teknologi. Der er krav om medfinansiering. Kravet om medfinansiering er varierende i forhold til projekttype (udvikling, test eller demonstration).

Der er fokus på områderne: vand, klimatilpasning, cirkulær økonomi (forebyggelse og genanvendelse), renere luft, mindre støj, færre problematiske kemikalier, industriens miljøindsats, økologisk og bæredygtigt byggeri.

Hvem kan søge?

Enkeltvirksomheder kan ansøge. I visse tilfælde vil det dog være en fordel at være flere parter sammen.

Beløb & betingelser

Der kan ikke gives støtte til virksomheder i betalingsstandsning eller under konkursbehandling, eller virksomheder, der i øvrigt er lukningstruede.

Projektets emne skal falde ind under det/de emner, der meldes ud fra Miljøstyrelsen, men er ikke begrænset til nogen bestemte sektorer.

Projekter vil bl.a. bliver vurderet efter: relevans i forhold til Miljøstyrelsens annoncerede emner, miljø- og ressourcemæssigt samt erhvervsmæssigt potentiale, projekts nyhedsværdi og faglige kvalitet, projektbeskrivelsens kvalitet.