Små og mellemstore virksomheder – Horizon 2020

EU

Hvad kan der søges til?

Der gives støtte til alle dele af innovationsprocessen fra undersøgelse af projektidéens realiseringsmuligheder og kommercielle potentiale til aktiviteter tilknyttet udvikling, demonstration og markedsintroduktion. Der er ligeledes mulighed for rådgivning om finansieringsmuligheder.

Hvem kan søge?

Alle små og mellemstore virksomheder, som er etableret i et EU-medlemsland eller et land, der er associeret med Horizon 2020, kan søge støtte.

Beløb & betingelser

Små og mellemstore virksomheder kan deltage i instrumentet enkeltvis eller i konsortier sammen med flere små og mellemstore virksomheder.

Støtten ydes i form af det såkaldte SMV-instrument, som er en række opslag forankret i programmerne ”Industrielt lederskab” og ”Samfundsmæssige udfordringer” i Horizon 2020.