Vækstfonden – ansvarlige lån

Hvad kan der søges til?

Hvis du har vanskeligt ved at få yderligere finansiering, fordi din virksomheds egenkapital er for spinkel, kan et Ansvarligt lån være løsningen.

Et Ansvarligt lån er en mellemting mellem fremmedkapital og egenkapital og er med til at øge virksomhedens soliditet. Ansvarlige lån er efterstillet anden lånefinansiering, og derfor kan lånet fungere som et supplement til egenkapitalen på virksomhedens balance.

Fakta om Ansvarlige lån:
Ansvarlige lån tæller som egenkapital på balancen.
Ansvarlige lån er efterstillet anden lånefinansiering og kræver ikke sikkerheder.
Renten fastsættes individuelt men ligger typisk på 10-15 pct.
Lånet skal være på min. 2 mio. kr. og være en del af en samlet finansieringsløsning.
Målgruppen er sunde virksomheder i alle brancher.
Ansvarlige lån ydes direkte til virksomheden.

Intet krav om sikkerheder
I modsætning til et almindeligt lån skal din virksomhed ikke stille sikkerheder for et Ansvarligt lån. Til gengæld vil kravet til forrentningen på lånet være højere. Risikoen ved et Ansvarligt lån er den samme som for egenkapital.

Hvem kan søge?

For at få et Ansvarligt lån skal din virksomhed i udgangspunktet leve op til:

at de seneste årsregnskaber peger i en positiv retning
at virksomheden skal have realistiske udviklingsplaner og ambitioner om vækst
at både indtjeningsevne og likviditetsskabelse er tilstrækkelig til at afvikle et Ansvarligt lån
at der er relevante kompetencer både i og omkring virksomheden - også i bestyrelsen
at virksomheden som udgangspunkt har både en omsætning og en balance på minimum 20 mio. kr.
at virksomhedens soliditet er på minimum 10 pct. (gerne på 25 pct. og derover efter tilførsel af det ansvarlige lån)
at virksomhedens nuværende egenkapital har en passende størrelse, og som minimum matcher størrelsen af det Ansvarlige lån
at lånet indgår i en samlet løsning og på den måde åbner for yderligere finansiering, typisk fra et pengeinstitut, i samme omfang eller større
at lånet skal være på min. 2 mio. kr.

Virksomhederne skal desuden ligge inden for målgruppen af små og mellemstore virksomheder, SMV'er:
Op til 250 ansatte
En omsætning under 372 mio. kr. eller en balance under 320 mio. kr.
Uafhængig af større virksomheder.

Beløb & betingelser

Løbetid på 6-8 år med to års afdragsfrihed i starten
Renten fastsættes individuelt og vil typisk være på 10-15 pct.
Renten er ens i hele lånets løbetid og tager udgangspunkt i Cibor3 + tillæg.
Stiftelsesprovisionen er 50.000 kr. + 1 pct. af lånebeløbet
En aftalt exitbonus ved eventuelt salg af virksomheden inden for lånets løbetid
Lånet er uopsigeligt fra Vækstfondens side.

Hele processen tager 5-8 uger og består af tre trin:

1.Indledende vurdering, hvor vi bl.a. gennemgår de tre seneste afsluttede årsregnskaber, en budgetopfølgning for indeværende regnskabsår, en forretningsplan og en finansieringsplan. På baggrund af materialet vurderer vi, om det er relevant at gå videre i processen og aftale et møde.
2.Et møde med dig, hvor vi kommer endnu dybere ned i forretningsplanen og lånevilkårene. Bliver vi her enige om, at et Ansvarligt Lån er den rette finansieringsløsning, udarbejder vi låneaftalen med vilkår og eventuelle øvrige aftaler og betingelser.
3.Til slut undersøger vi din virksomhed for at få indsigt i relevante kommercielle, juridiske og finansielle forhold i virksomheden. Vækstfonden udarbejder en liste over det materiale, som skal være til rådighed for at gennemføre undersøgelsen.