Vækstforum Hovedstaden

Hvad kan der søges til?

De regionale midler gives til projekter, der omsætter den regionale erhvervsudviklingsstrategi til handling. På årsbasis drejer det sig om 50 millioner kroner.

Beløb & betingelser

​Der er to til fire ​årlige ansøgningsfrister, og du kan få vejledning til udarbejdelse af din ansøgning. Ansøgningsproceduren begynder med en dialog mellem dig og Vækstforums sekretariat så tidligt som muligt i forløbet. Dialogen tager udgangspunkt i en projektskitse, som du skal indsende til sekretariatet.