Vækstforum Nordjylland

Hvad kan der søges til?

Landdistriktsprogrammet
Læs mere om Landdistriktprogrammet hos NaturErhvervstyrelsen

Interregprogrammet
Interregprogrammet skal styrke det grænseoverskridende, tværnationale og interregionale samarbejde. Der fokuseres bl.a. på aktiviteter inden for det økonomiske, sociale og miljømæssige område, herunder forbedring af vilkårene for iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Desuden fokuseres der på innovation, forskning og udvikling. Du kan læse mere om Interregprogrammet på det officielle hjemmeside.

Fornyelsesfonden
Fornyelsesfonden støtter vækst, beskæftigelse og eksport i virksomheder i Danmark. Fondens fokusområder er grønne løsninger og velfærdsløsninger, samtidig understøtter fonden omstilling og erhvervsmæssig fornyelse i hårdt ramte områder, særligt i små og mellemstore virksomheder. For at komme i betragtning til støtte fra Fornyelsesfondens afdeling for hårdt ramte områder, stilles der krav om mindst 15 % i regional støtte. Vækstforum er som udgangspunkt velvillige til at tilvejebringe den krævede medfinansiering på 15 % af de støtteberettigede midler. Der gælder dog særlige principper for denne medfinansiering.

Regionale midler
Regionsrådet har afsat ca. 60 mio. kr. om året til at støtte projekter inden for den regionale erhvervsudviklingsstrategi.
Vækstforum behandler ansøgninger til de regionale udviklingsmidler. Ansøgningerne skal ligge inden for den regionale erhvervsudviklingsstrategi og Vækstforums handlingsplan. For at opnå støtte, skal der være tale om ikke-kommercielle erhvervsudviklingsaktiviteter, der kommer regionen til gode.
Hvis Vækstforum vælger at støtte ansøgningen, indstilles den herefter til Regionsrådet, som tager den endelige beslutning om at tildele støtte fra de regionale udviklingsmidler.
De regionale udviklingsmidler anvendes først og fremmes til at støtte små ansøgninger (dvs. med et budget under 500.000 kr.) og andre ansøgninger, der ikke umiddelbart kan støttes gennem EU's Strukturfondsprogrammer, hhv. Regionalfonden og Socialfonden.

Beløb & betingelser

Sekretariat for Vækstforum Nordjylland

Mail: vaekstforum@rn.dk

Tlf: 97 64 82 70