Havnekonference 2020

Grøn omstilling kræver blåt islæt. Kom og vær med!

Tilskud til havnes udviklingsprojekter

Danske Havne kortlægger løbende tilskudsmuligheder og medfinansiering for projekter i havne. Nedenfor er en række danske og europæiske tilskuds- og finanseringsordninger. Listen vil løbende blive opdateret. Bliver du opmærksom på ordninger og muligheder, der endnu ikke er omfattet af listen, så kontakt gerne Danske Havnes sekretariat.

Hjælp til at finde den rette pulje

Havne kan få bistand til at finde midler blandt de mange forskelligartede programmer med hver sit krav til projektindhold, samarbejde, beløbsstørrelse m.m.

Regioner og kommuner

Nogle af EU-kontorernes hovedformål er at skabe en international tankegang i kommunerne og at hjælpe med at hjemtage EU-midler til lokale projekter. 
EU-kontorerne kan hjælpe med at finde det rette program til et projekt, til at finde de rette kontakter og kan ansættes som konsulent til ansøgning af midler.

Transportministeriet

For havne omfattet af Europa-Kommissionens TEN-T prioritering (se på digitalt kort) er der mulighed for at ansøge om midler fra programmet Connecting Europe Facility (CEF), der indholder havne-programmerne Motorways of the Sea og TEN-T. Programmerne administreres af EU's Innovation & Networks Executive Agency (INEA). Transportministeriets internationale kontor er ansvarlig for danske projekter og kan kontaktes for at sikre projektets match med program, deadlines, øvrig kontakt til INEA m.m.

Find en rådgiver

EU-DK Support er en fælles indgang til EU-støtte, som understøttes af et stærkt netværk af EU-rådgivere på tværs af fagområder, landsdele og EU-programmer. EU-DK Support samler alle de rådgivere, der kender EU’s mange forskellige støtteprogrammer – fra forskning, innovation, kultur og erhvervsudvikling.

Oversigt over tilskudsprogrammer

Bornholmsk beskæftigelsesfremme

Konsulentbistand, foredragsholdere, materialer, messedeltagelse, studieophold, viden- og teknologioverførsel, nyhedsundersøgelser, patenter, patentundersøgelser m.m.


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja - 50 pct.

Beløb:
Ikke defineret

Christian Nielsen Fond

Produktudvikling, fiskeri


Type:
alone

Medfinansiering:
Nej

Beløb:
250.000 kr.

Danmarks Grønne Investeringsfond

Miljømæssige besparelser, anlæg til vedvarende energi og større ressourceeffektivitet


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Min. 2 mio. kr. og max 100 mio. kr.

Den Danske Maritime Fond

Udvikling af ballastvandsbehandlingsanlæg, konferencer, research


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja/nej

Beløb:
Ingen fastsat grænse

Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond (EHFF)

Der er fokus på to typer af projekter: Projekter, der bidrager til at gennemføre landingsforpligtelsen og infrastruktur i fiskerihavne og landingssteder


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja - 50 pct.

Beløb:
Op til 3,7 mio. kr.

EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond 2014-2020

Medfinansiering til regionale projekter indenfor temaerne innovation, iværksætteri, inklusion, uddannelse og beskæftigelse. En pulje til bæredygtig grøn byudvikling og en national pulje til projekter, der går på tværs af regionerne.


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Beløb under 250.000 kr. og beløb over 250.000 kr.

Intelligent, grøn og integreret transport – Horizon 2020

Udvikling af europæiske ressourceeffektive, sikre og miljøvenlige transportsystemer


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Ingen fastsat grænse

Interreg støtte til projekter om cirkulær økonomi

I Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er det muligt at søge midler til et projekt som ”understøtter en ressourceeffektiv tilgang til produkter og ressourcer”.

Krav til din ansøgning
Cirkulær økonomi projekter kan søge inden for følgende områder:

Innovation: mål 1.1 og 1.2.
Grøn Økonomi: mål 2.1, 2.2 og 2.3.
Transport: mål 3.3.
I ansøgningen skal du forklare, hvordan dit projekt vil kunne bidrage til at opnå det mål, du har valgt.


Type:
alone

Medfinansiering:

Beløb:
max 50.000 EUR

Lokale Aktionsgrupper – LAG midler 2014-2020

Projektudvikling, materielle omkostninger, immaterialle omkostninger, markedsføring, etablering af klynger og netværk, salgsfremtstød


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Min. 50.000 kr.

Markedsmodningsfonden

Du kan søge Markedsmodningsfonden om enten tilskud til test og tilpasning af dit produkt eller serviceydelse eller en garanti, der giver køberen tryghed.


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Afventer program for 2016.

Miljøteknologiske løsninger (MUDP)

Tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøeffektiv teknologi


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Ingen fastsat grænse

Realdania

Havnebad, integration- bydels- og lokalplanlægning, events


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Ingen fastsat grænse

Seed Money Facility

Muligheder for finansiel hjælp til opstart af projekt omkring ren skibsfart (affald, brændstof m.m.)


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
50- 100.000 EUR i en periode på 12 måneder

Små og mellemstore virksomheder – Horizon 2020

Alle dele af innovationsprocessen fra undersøgelse af realiseringsmulighed og kommercielt potentiale til udvikling, demonstration og markedsintroduktion.


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Afhænger af det konkrete program

Transeuropæisk Transportnetværk (TEN-T)

Projekter der fjerner flaskehalse, skaber multimodal sammenhæng og effektivitet samt fremmer bæredygtighed og ressourceforbrug


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Ingen fastsat grænse

Vækstfonden – ansvarlige lån

Et Ansvarligt lån er en mellemting mellem fremmedkapital og egenkapital og er med til at øge virksomhedens soliditet.


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja.

Beløb:
Min lån på 2 mio. kr.

Vækstfonden: Vækstkaution

Vækstkautionen er et supplement til de sikkerheder, du selv stiller, og giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Op til 2 mio. kr.

Vækstforum – Syddanmark

medfinanseringer af projekter under regional-struktur og udviklingsprogrammer


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Varierer efter projekt

Vækstforum Hovedstaden


Type:
alone

Medfinansiering:

Beløb:

Vækstforum Midtjylland

Energi, turisme, iværksætteri, fødevarer, innovation og forretningsudvikling


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Varierer efter projekt

Vækstforum Nordjylland

Medfinansering til interreg-projekter, fokus på forskning, innovation og udvikling


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Varierer efter projekt

Vækstforum Sjælland

Erhvervsudvkling og innovation og anlægsinvesteringer


Type:
alone

Medfinansiering:
Ja

Beløb:
Varierer efter projekt

Scroll til toppen