Tema: Vindeventyret går gennem de danske havne

Følg havnenes engagement i vindeventyret i dag og i fremtiden!

Tilskudstype:

Hvad kan der søges til?

Alle virksomheder, institutioner, organisationer, universiteter, forskningsinstitutioner, mv., som er etableret i et EU-medlemsland eller et land, der er associeret med Horizon 2020, kan søge støtte.

Hvem kan søge?

Der gives støtte til virksomheder, organisationer, institutioner, universiteter, forskningsinstitutioner, mv., der gennem forsknings- og innovationsprojekter kan bidrage til udviklingen af et europæisk transportsystem, som er ressourcebesparende, klima- og miljøvenligt, sikkert og integreret.

Beløb & betingelser

Ofte søges der sammen med et konsortium sammensat på tværs af fag og lande, da de fleste projekter kræver flere deltagere.

Eksempler / Cases

Ærø Kommune og ny el-færgerute i 2017. Projektet har først opnået støtte fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og senere, i 2015 fra Horizon 2020, og med 125 mio. kr. fra sidstnævnte pulje. Ærø Kommune er støttemodtager. Se mere på projektsiden http://greenferryvision.dk

Scroll til toppen